Giải pháp Cloud Advertising

BC_AdvertisingMedia_header-compressor

Việc điều khiển các bảng quảng cáo điện tự giờ đây đơn giản hơn bao giờ hết. chỉ vài cú click chuột, nội dung sẽ thay đổi tức thời tại các địa điểm đã lắp đặt.

Không còn phải đến tận nơi để cắm USB vào từng thiết bị và chờ copy sang thiết bị đó.